Brochures

Trouwen of samenwonen

Samen verder gaan met uw geliefde is een belangrijke beslissing. Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen, wat past het beste bij u?Nalatenschap

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.


Een erfenis krijgen

Als u een erfenis krijgt, heeft u maar beperkt tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. U aanvaardt al door het veiligstellen van fotoboeken of het doen van een betaling. Denk hier dus goed over na.


Levenstestament

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen.


Woning kopen

Hebt u een woning gevonden en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden.
Woning verkopen

Hebt u een koper gevonden voor uw woning en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.